Remo og sønnen Mario Caprino i studio A og i kontorlandskapet på Snarøya

Mario Caprino foran datamaskinen i det nye MOCAPstudioet, mens hans far Remo demonstrerer bevegelses-mulighetene i rommet - for anledningen uten trikot! Foto: Sverre Houmb