lamvik_og_mann_9

KULTURELL OVERSETTER Ki Ro Sung (t.v.) er skipskontrollør for Det Norske Veritas i Shanghai. Han skal anvende moderselskapets regelverk i omgivelser som kan være svært forskjellige fra de norske: Sung er en kulturell oversetter. Gunnar Lamvik (t.h.) forsker på slike som ham. Foto: NTNU Info/Tore Oksholen