streptokokk

SPISER KJØTT Bakterien Streptococcus pyogenes kalles på godt norsk kjøttetende streptokokker. Det er en gammel kjenning som har endret sine sykdomsframkallende egenskaper. Den ga epidemier av skarlagensfeber fra 1600-tallet, og epidemier med reumatisk feber under 2. verdenskrig. I dag gir den i økende grad infeksjoner der den spiser vev (bildet). Også friske personer kan være bærere av bakterien i lengre eller kortere perioder. Foto: Science Photo