oerebetennelse

DYKKERNES UVENN Bakterien Pseudomonas aeruginosa finnes overalt hvor det er vann. Den er en av naturens mest tilpasningsdyktige bakterier. Tidligere skapte denne mikroben bare problemer for personer med nedsatt motstandskraft, og da særlig i form av infeksjoner i sår. Nå gir den stadig oftere infeksjoner i hud og urinveier hos friske mennesker. Dypdykkere er spesielt utsatt for angrep som gir hud- og øreinfeksjoner. Foto: Science Photo