hjernehinne

DREPER FORT Bakterien Neisseria meningitidis, meningokokker i dagligtale, er årsak til smittsom hjernehinnebetennelse. Det kan gå kun timer mellom infeksjonsutbrudd og død. Utslett som blir til blærer i huden (bildet), er ett av symptomene. Årlige epidemier opptrer rundt om i verden. Mikroben finnes i normalfloraen hos mange mennesker. 30 prosent av oss kan være friske bærere. Foto: (fra v.), Science Photo/Kåre Bergh