hjernehinne

DREPER FORT
Bakterien Neisseria meningitidis, meningokokker i dagligtale, er årsak til
smittsom hjernehinnebetennelse. Det kan gå kun timer mellom
infeksjonsutbrudd og død. Utslett som blir til blærer i huden
(bildet), er ett av symptomene. Årlige epidemier opptrer rundt om i
verden. Mikroben finnes i normalfloraen hos mange mennesker. 30
prosent av oss kan være friske bærere.
Foto: (fra v.), Science Photo/Kåre Bergh