eirik-mo

Eirik Mo er sivilingeniør i industriell matematikk fra NTNU, som er et femårig løp. Han jobber ikke med fotball til vanlig, men med noe som heter «Kaos og ikke-lineær stokastisk dynamikk». For å søke på studieprogram for fysikk og matematikk må du normalt ha generell studiekompetanse med 3 MX, og 2FY eller tilsvarende. Stipendiat i statistikk, Eirik Mo, har laget utregningen om sannsynlighet for scoring. Han jobber ikke med fotball til vanlig, og innrømmer at han ikke er helt stø i fotballens verden. – Men det går an å bruke fotball for å vise hvordan statistikk fungerer. Det interessante med statistikk er at vi ofte snur problemstillingene. I en oppgave som denne vil vi prøve å finne ut hvor ofte spilleren scorer mål – og hvor ofte han kommer til å score framover. Og noe som er like viktig: Kan resultatet rett og slett være tilfeldig? For å finne ut det må vi snu problemstillingene på hodet. Fotballoppgaven er et typisk «skoleeksempel ». Vi vet hvor mange mål spilleren har scoret tidligere, og skal regne oss fram til svaret ved hjelp av det. I virkeligheten er det motsatte tilfelle: Mange av faktorene er ukjente, og tingene må snus på hodet. Det viktige med statistikk er derfor å finne ut – med størst mulig sikkerhet – hva som er tilfeldig og naturlig variasjon, og hva som skyldes andre ting når noe har gått galt. For eksempel problemstillinger knyttet til vær og klima: Skyldes virkelig økt temperatur menneskelig aktivitet, eller er det bare tilfeldig variasjon? Statistikerne kan brukes i medisinsk forskning: Hvor ofte virker en ny medisin, og er sykdommer arvelige? I oljebransjen og i anleggsbransjen: Er et oljefunn drivverdig, og hvor trygg er en bro? Eller i økonomi: Kan innsidehandlere på børsen avsløres?