heading_irobot

Blir framtiden full av roboter, slik det framstilles i filmen «I, ROBOT» med Will Smith? Kilde: Fox Films AS
Fra 2010 blir det lagt vekt på å foredle og utnytte
biprodukter fra sjømat. Havbruk er stor industri,
og fiskemat har erstattet mye av kjøttmaten.
Foto: Cathrine Dillner Hagen