1095148270.42.jpgNone.medium

Gunnar Jenssen har stor tro på at avansert teknologi i framtidens biler vil bidra til å få ulykkestallene ytterligere ned.