Rett mann på rett plass5

FLEGMATIKAREN:
Sykkelreparatør Reodor Felgen er treg og rolig. Ein kombinasjon av introversjon og emosjonell stabilitet.