Rett mann på rett plass2

På rett hylle? Enkelte av oss valde kan hende ikkje det yrket som høver best til personlegdomen vår. Tegning: Lars Hegdal