Rett mann på rett plass

Forsvaret testar sine offiserkandidatar for å sikre at team vert sett saman av folk som utfyller kvarandre. Ill foto: FRM-FOTO