rep_fig_mozart

Høreområdet omfatter alle toner med frekvens mellom 20 Hz og 20 000 Hz. Ved høye frekvenser skjer avgrensningen ved at høreterskelen stiger raskt mot smertegrensen. Ved lave frekvenser oppfatter vi ikke lenger trykksvingningene som lyd, men som vibrasjoner.