Tankfarm3_2000

I løpet av byggeperioden, fra 2002 til 2006, har rundt 5000 anleggsarbeidere fra flere land jobbet på Melkøya – blant annet med bygginga av de fire gasstankene på anlegget.