gass2

Seniorforsker Petter Nekså (bak) og dr.ing. Sivert Vist jobber med å bringe mini-LNG-anlegg til verden.