Trygve-p-b

Trygve Burchardt, 32 år
Foto: Anne Lise Aakervik

«Forskning er på mange måter et overskuddsfenomen. Du kan ikke låse inn noen på et kontor og si at her blir du til du har funnet svaret.»