kjersti-kysser-kule

Kjersti Bjørkeng, 32 år Foto: Anne Lise Aakervik «For de gamle grekerne var politikken den fremste av alle vitenskapsformer, ‘Tilbake til en mangfoldig verden’ er dermed ikke noen ny idé for forskeren, heller en reaksjon på den innsnevringen som har vært.»