DO_NY

SHIT HAPPENS: En februardag i 1999 gikk omtrent alt galt i Ila i Trondheim: Hus ble rammet av oversvømmelse, avløpsvann slapp urenset ut til elver og fjord – og hygienisk var det ikke heller når kloakken gikk omvendt vei gjennom klosettet. Foto: Ivar Mølsknes/Adresseavisen