1083848137.82.jpgNone.medium

Flere av jordbærplantene har brune blader og misdannede bær. Iversen mener det stort sett skyldes at bestøvningen ikke har foregått på naturlig måte i det tette drivhuset.