På bølgebrett i skibakken

Foto: Institutt for produktdesign