Monster forut!

Rasende elementer og uforklarlige forlis ligger bak mange av de gamle monstermytene. Dette uhyret er fra Olaus Magnus’ Historia om de nordiska folken (1555).