Lysende framtid3

Måleobjektet karakteriseres ved å sende lys gjennom det. Lyset slippes gjennom et lite hull og inn på et mønstret speil. Bølgelengder som er karakteristiske for gjenstanden, vil bli reflektert og fokusert mot en fotodetektor. Lys fra andre deler av spekteret vil ikke treffe detektoren. Det mønstrede speilet er både linsesystem og filter .