Lysende framtid2

Mikrofonelement i silisium på 4 x 4 mm. I midten er mikrofonens følsomme del, med en membran og en mønstret silisiumskive tett inntil hverandre. Lydbølger setter membranen i svingninger, og dette påvirker hvor mye lys som sendes mellom plate og membran. Variasjonene fanges opp av en detektor som sender strømpulser i takt med lyden til forsterkeren. Foto: Ole Hesledalen