1081242277.7.jpgNone.medium

Ingrid Wist Langmoen og Karianne Moen viser hvordan partypaletten kan brukes