Luftbro_c

Her er seks av de ti forskerne samlet: F.v.: Olav Magnar Nes, Inge Carlsen, Tomas Kjennerud, Anne Kristine Stolz, Erling Fjær og Svend Østmo. Foto: Christina B. Winge