Hjelper vitskapsfolk på rett kurs

RETTSMEDISINAREN: – Det har hendt at retten har lagt for einsidig vekt på erklæringane til sakkunnige på det medisinske feltet, seier Olav A. Haugen.
Foto: Rune Petter Ness