Hjelper vitskapsfolk på rett kurs

RETTSMEDISINAREN: - Det har hendt at retten har lagt for einsidig vekt på erklæringane til sakkunnige på det medisinske feltet, seier Olav A. Haugen. Foto: Rune Petter Ness