Brua

Fra brua har styrmann Paul Atle Toft ansvar for både båt og mannskap.