NYHET_SONITOR_RGN

DETEKTIVARBEID: Folk eller utstyr bærer en liten brikke som sender ut ultralyd. I rommene er det montert en eller flere detektorer i veggene. Posisjonen til brikken kan bestemmes inntil få centimenter – og avleses av de ansatte på en PC. Illustrasjon: Sonitor og Jan Helge Johansen, SINTEF Media