NYBEDRIFT

Christian Thaulow ved Institutt for produktutvikling og materialer ved NTNU. Foto: Rune Petter Ness