MINIPORTRETT

Torbjørn Nielsen Professor, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU