PIGGVAR

«PIGGVAR, FERDIG FILETERT».
Larve 25 dagar, 1,2 cm lang.