PIGGVAR

«PIGGVAR, FERDIG FILETERT». Larve 25 dagar, 1,2 cm lang.