brann i tunnel

Brannbestandig betong

Statens Vegvesen vil tilsette polypropylenfiber i sprøytebetongen som beskytter frostisolasjonen i tunneler. Dette vil bedre betongens brannegenskaper.

Norges Branntekniske laboratorium ved SINTEF har gjennomført en serie med tester av sprøytebetong med varierende innhold av polypropylenfibre med tanke på å gjøre betongen termisk stabil. Fibrene smelter nemlig ved ca 140 grader, porer åpner seg i betongen og fukt slippes ut slik at avskalling unngås.

Testene viser at innblanding av PP-fibre i betongen skaper særlig motstandsdyktighet mot store branner med høye temperaturer.