1075208582.63.jpgNone.medium

Eivind Witsø jobber som overlege ved St. Olavs Hospital. Han har skrevet doktoravhandling om frigjøring av antibiotika fra beintransplantat.