1074240777.52.jpgNone.medium

Biologiprofessor Reidar Andersen er leder for Villrein og Samfunn, som er et samarbeid mellom NTNU og NINA.