Erfaring fra sykehusbygging samles

Foto: Rune Petter Ness Staten har opprettet Kompetansenettverk for sykehusplanlegging (KNS) for å samle kunnskap og erfaring på feltet. Knut Bergsland, SINTEF er i KNS og sier: Tidligfasen i store sykehusprosjekter må forbedres. Bedre beslutningsgrunnlag vil spare tid, gi bedre prosesser, enklere godkjenning og lavere prosjektkostnader. Prosjektorganisasjonene må ikke bli for store og bør brukes mer effektivt. Å godkjenne sykehusprosjektet på stadier før forprosjektet kan være et skritt i riktig retning og kan gjøre at bestemte løsninger ikke sementeres for tidlig.