TEMA_operasjonsstue

10 millioner kroner er satt av til å bygge framtidas operasjonsstue som skal stå ferdig ved St. Olavs Hospital i 2004. Samarbeidspartnere til sykehuset er NTNU og SINTEF. Operasjonsstuen blir flankert av tekniske rom, undervisningsrom og rom for 3D-framsyninger, og her vil det prøves ut ny teknologi og nye teknikker.