TEMA_biobank3

Foto: NTNU Info/Gorm Kallestad Biobanker inneholder materiale som kroppsvev, blod, urin, spytt, hår og negler. I framtida vil informasjon fra dette materialet brukes til å forstå hvordan og hvorfor sykdom oppstår, utvikler seg og kan behandles. Biobankene gjør det mulig å sammenligne materiale fra henholdsvis friske og syke personer. NTNUs medisinske fakultet i samarbeid med St. Olavs Hospital er i ferd med å bygge opp en sykdomsbiobank med restmaterialer fra prøver som blir sendt til sykehuslaboratoriene.