Roten til alt godt

MOT KREFT? Etter jul skal botanikere og kreftforskere ved NTNU samarbeide om å teste ekstrakter av rosenrotplanten på visse kreftcelletyper. Foto: Svein Grønvold/Grønvolds Bildebyrå