1069327558.7.jpgNone.medium

Einar Kjelsås ved NTNU har skrevet doktoravhandlingen «Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser i et ikke-klinisk utvalg».