Forskningssjefens fokus Eldfrid Øfsti Øvstedal

Forskningssjef:
Eldfrid Øfsti Øvstedal
Avd. for systemutvikling og telematikk,
SINTEF Tele og data
Foto: Rune Petter Ness