Forskningssjefens fokus Eldfrid Øfsti Øvstedal

Forskningssjef: Eldfrid Øfsti Øvstedal Avd. for systemutvikling og telematikk, SINTEF Tele og data Foto: Rune Petter Ness