Får du det du betaler for3

Slik grupperer de seg - «fingeravtrykkene» som SINTEFs MR-analyser har avdekket i molekyler hos ulike typer laks. Skalaen langs aksene er knyttet til statistiske beregninger. Alt etter hvilken gruppe en fisk havner i på dette diagrammet, kan forskerne bestemme dens opprinnelse.