1064926087.5_content_None

RAVE-laben er som en hule hvor man blir omsluttet av en kunstig virkelighet. - Oljegeologi er særlig aktuelt. Etter hvert håper vi å kunne benytte de samme modellene som brukes i RAVE-laben, slik at vi både kan se dem og ta på dem, sier amanuensen. NTNUs virtuelle verden gir også nye muligheter i den virkelige verden. Akkurat nå diskuteres det med Norsk Hydro om muligheter for å bruke Phantom til å tolke bilder av havbunnen. - 3D-teknikken blir brukt til å vurdere de ulike flatene som oljen ligger mellom. Det å kunne føle på flakene vil bringe inn et nytt element. Det samme gjelder for prøvestrengene man tar opp i forbindelse med prøveboring, påpeker Hallgren. Attraktive arbeidssøkere IDI har en stor søkermasse til datagrafikk. Hallgren tror VR-satsingen kan ta en del av æren for det. - Dette har appell til studentene. Samtidig tror jeg vår satsing innen virtuell virkelighet er med på å gjøre studentene mer attraktive på arbeidsmarkedet, sier Hallgren.