1047541374.99.jpgNone.medium

Titusenvis av blodprøver og hundretusenvis av opplysninger fra nordtrøndere brukes til helseforskning på HUNT