1067249889.26.jpgNone.medium

Deborah Wheeler er sjokkert over kor få kvinner i araberlanda som brukar Internett.