1062747700.06.jpgNone.medium

Smeltedam på Geithetta i Trollheimen, ett av stedene Langeland har funnet tanamystix stagnalis.