1062747519.37.jpgNone.medium

En ferdig utviklet tusenbeinskreps. På det øverste bildet er den 17 dager gammel.