Jakta på gamle grekarar2

Slike steinlokk vart brukt som gravdeksel.