tmpuFg09m_None

Feltleder Ingvil Torvik (bak) sørger for at utgravingene går som de skal på hennes område.