1063629170.19.jpgNone.medium

Sjelden pilspiss av en svakt rosafarget skifertype fra yngre steinalder.