1063628835.91.jpgNone.medium

Prosjektleder Hein Bjerck inspiserer arbeidet på lokalitet 48, hvor de fleste funnene er datert til 9200 år f. Kr.