KIReitan_skisse

Forskningssjef Kjell Inge Reitan,
Avd. for Bioressurser, SINTEF Fiskeri
og havbruk
Foto: Rune Petter Ness