KIReitan_skisse

Forskningssjef Kjell Inge Reitan, Avd. for Bioressurser, SINTEF Fiskeri og havbruk Foto: Rune Petter Ness